Pangkat

Syarat Pengurusan Pangkat

Berikut ini adalah syarat pengurusan pangkat:

1. Fotocopy SK. CPNS / 80% dan 100% sebanyak 4 rangkap
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir sebanyak 4 rangkap
3. DP3 2 tahun terakhir sebanyak 4 rangkap
4. Fc. Karpeg
5. Fc. NIP Baru (Konversi NIP)
6. Daftar Riwayat Hidup (DRH)
7. Uraian tugas
8. Surat Rekomendasi dari unit kerja/atasan

Berkas dibuat dalam rangkap 4 (empat)